رفتن به بالا
یه لقمه مهربونی؛

ماه خدا

نشوندن شادى تو چشم هاى منتظر بچه هايى كه خيلى از شبها غذايى براى خوردن ندارن، بهترين افطاره ماه مهربونياست، مهمونى خداست... اولين كمكى كه ميشه كرد، نشر اين ...


یه لقمه مهربونی از دید زینب نصیری:

دوباره رمضان، دوباره مهر و بارانِ مهربانی

پیشخوان

  • یه لقمه مهربونی؛

    ماه خدا

    نشوندن شادى تو چشم هاى منتظر بچه هايى كه خيلى از شبها غذايى براى خوردن ندارن، بهترين افطاره ماه مهربونياست، مهمونى خداست... اولين كمكى كه ميشه كرد، نشر اين ...
  • یه لقمه مهربونی از دید زینب نصیری:

    دوباره رمضان، دوباره مهر و بارانِ مهربانی

    دوباره رمضان پاورچين پاورچين آمد..خيلي وقت ها خيلي كارها بهانه ميخواهد كه رمضان بهانه خوبي ايست براي شدنش... بعضي دغدغه هايمان هم اين روزها آتش زير خاكستر مي شود..مثلا اينكه چرا اينهمه غذا در اين شهر دور ريز مي شود؟ ما كه همه مان در اولويت تفريح هايمان رستوران گردي است چرا فكري به حال غذاهاي باقيمانده بر روي ميز رستوران ها و بوفه هاي آخر شب نميكنيم؟ شايد اين بار هم اين ...

یادداشت های امروز

رضا قدیمی

مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی

ماه خدا ...

نشوندن شادى تو چشم هاى منتظر بچه هايى كه خيلى از شبها غذايى براى خوردن ندارن، بهترين ... ،،

زینب نصیری

معاون رفاه و مشارکت های اجتماعی سازمان خدمات اجتماعی

دوباره رمضان، دوباره مهر و باران ...

دوباره رمضان پاورچين پاورچين آمد..خيلي وقت ها خيلي كارها بهانه ميخواهد كه رمضان بهانه خوبي ... ،،

رضا قدیمی

مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی

ماه خدا ...

نشوندن شادى تو چشم هاى منتظر بچه هايى كه خيلى از شبها غذايى براى خوردن ندارن، بهترين ... ،،

زینب نصیری

معاون رفاه و مشارکت های اجتماعی سازمان خدمات اجتماعی

دوباره رمضان، دوباره مهر و باران ...

دوباره رمضان پاورچين پاورچين آمد..خيلي وقت ها خيلي كارها بهانه ميخواهد كه رمضان بهانه خوبي ... ،،

گزارش تصویری

عکس روز